Årsmöte i Rospiggarna Speedwayklubb

Kallelse till Årsmöte i Rospiggarna Speedwayklubb den 25/4 kl 18.00 i Klubbstugan HZ Bygg Arena i Hallstavik.
Inlämnande av motioner skall vara kansliet tillhanda före den 11/4. Välkomna// Anders Strandberg ordf