Biljetter, Tickets to SEC EM in Hallstavik 5/8

Förköp är nu stängt, Online sales are closed,

Du kan köpa biljetter på plats vid arenan, You can buy tickets at the stadium.

Vuxna/Adults:  220 kr

12-16 år/year:  100 kr

under 12 år, under 12 year: Gratis,  Going free

Sittplats, Seats:  50 kr

Program:  50 kr