FUNKTIONÄRSMÖTE ANGÅENDE DIRT TRACK HELGEN!

PÅ ONSDAG DEN 5 JULI KL 18.00 ÄR DET MÖTE FÖR SAMTLIGA FUNKTIONÄRER SOM SKA JOBBA UNDER DIRT TRACK HELGEN. VIKTIGT ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER.