Jason Doyles uttalande på Facebook

I would like to let everyone know first hand from me that sadly I have to withdraw from the Melbourne GP. I have punctured my left lung and badly traumatised my right lung. My right elbow is also shattered and I dislocated my left shoulder. I am unable to fly due to my lungs and have to wait for surgery on my elbow once my lungs are healed. I would like to again thank everyone for their kind messages I have got time to read them all! I will concentrate on my health and recovery to be ready for 2017

 

Jag vill meddela alla första hand från mig som tråkigt nog måste jag dra sig tillbaka från melbourne gp. Jag har punkterat min vänstra lunga och svårt traumatiserade min högra lunga. Min högra armbåge är också krossade och jag drog nyss min vänstra axel. Jag kan inte flyga på grund av mina lungor och måste vänta på operation på armbågen när mina lungor är läkt. Jag vill återigen tacka alla för deras vänliga meddelanden jag har tid att läsa dem alla! Jag kommer att koncentrera mig på min hälsa och återhämtning för att vara redo för 2017