Rospiggarna kommenterar Med anledning av den diskussion som uppstått i diverse sociala medier vill Rospiggarna klargöra följande:

Rospiggarna kommenterar

Med anledning av den diskussion som uppstått i diverse sociala medier vill Rospiggarna klargöra följande:

1. Rospiggarna har enligt person A brustit i sitt bemötande och oskyldigt tillrättavisat henne.

Person A uppger sitt handikapp som orsak till dispyten. Detta är ej godtagbart då det finns särskilda bestämmelser och anvisade platser för handikappanpassning på arenan.

 

2. Person A har olovligen kört/transporterats och parkerat mot gällande regler och anvisningar (skyltning) och där igenom riskerat publiken och framförallt barnens säkerhet. Dessutom har person A blockerat för den budbil som transporterar varor och det pga att anvisad handikappanpassad plats och parkering inte passar i smak.

 

3. Person A har pga tillrättavisningen startat denna diskussion i diverse olika sociala medier. Rospiggarna ber personer att istället omgående höra av sig personligen till info@rospiggarna.nu om man har kritik att framföra, så vi får chans att åtgärda eventuella missförstånd eller för att få del av åsikter.

 

4. Rospiggarnas styrelse anser att person A inte följer de regler och anvisningar som finns och att personalen har haft rättigheter att tillrättavisa person A men ursäktar det språkbruk som uppstod i samband med ordväxlingen och med detta brev önskar vi denna diskussion avslutad.

 

Övrigt:

Området till domartornet och långsidan fram till slänten skall anses som bilfri. Det endast tillåtna fordonet är personalens transport/budbil. Det finns även några parkeringsrutor som är anvisade för media och funktionärer som anlänt och lämnar före och efter publiken.

Vad beträffar handikapp tillhandahåller Rospiggarna ett antal handikapp-parkeringar både innanför och utanför arenan, enligt gällande föreskrifter. Vi arbetar alltid framåt och försöker förbättra tillgängligheten. Idag finns särskild handikappläktare och två handikapptoaletter i förhoppningen av att alla ska kunna njuta av att kunna se speedway.

 

Rospiggarna värnar om sin publik och vill att alla, oavsett handikapp eller ej ska känna sig välkomna!

 

Styrelsen 2018-05-20