• Huvudpartners

Torsdag Tor 8 Juli Jul
Torsdag Tor 22 Juli Jul
Tisdag Tis 27 Juli Jul
Torsdag Tor 5 Augusti Aug
Torsdag Tor 12 Augusti Aug
Torsdag Tor 19 Augusti Aug
Tisdag Tis 24 Augusti Aug
Tisdag Tis 31 Augusti Aug
Torsdag Tor 2 September Sep
Tisdag Tis 7 September Sep
Tisdag Tis 14 September Sep
Tisdag Tis 21 September Sep
Tisdag Tis 28 September Sep
Onsdag Ons 29 September Sep

Rospiggarna på Sociala medier

Rospiggarna Speedway har tagit fram en policy för sociala medier. Policyn beskriver riktlinjer för samtliga anställda, medlemmar, besökare på sociala medier och förtroendevalda som representerar föreningen.

Sociala medier är ett viktigt forum som ger oss möjlighet att stärka och marknadsföra Rospiggarnas varumärke samt kommunicera med medlemmar och andra som har ett speedwayintresse. Syftet ska vara att sprida information som rör våra aktiviteter och verksamhet. Genom vår närvaro på olika plattformar vill vi leva upp till bilden av en organinsation som är öppen och tillgänglig för vad medlemmar och andra tycker om verksamheten. Målet är att bli ledande i sociala medier bland Speedwayklubbar i Sverige.

Vidare är en närvaro på olika plattformar viktig sett ur ett marknadsföringsperspektiv dels för nuvarande sponsorer men också för att locka nya då många följare är attraktivt för dessa.

Närvaro på olika plattformar är dock inte helt oproblematisk då det som skrivs kan få stor spridning, något som är svårt att begränsa eller stoppa.
Givet ovan har Rospiggarna Speedway tagit fram ett antal punkter som användare av våra sociala medier har att följa.

 1. Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Rospiggarna Speedway.

 2. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, ledare eller förtroendevald eller privat. Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du ordförande eller annan förtroendevald.

 3. Endast skriva och dela artiklar som är relevanta för Rospiggarna Speedway.
  Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.

 4. Beakta personuppgiftslagens, PUL, regler genom att vara noga att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter samt att ta bort kränkande personuppgifter.

 5. Undvik helt att ge sig in andras trådar och svara.

 6. Ej politiska ställningstagande eller diskussioner gällande värdegrundsfrågor som strider mot Rospiggarnas egna riktlinjer.

 7. Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak, men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.
  Strävan ska vara en positiv eller neutral hållning.

Rospiggarna kan välja att utan föregående varning dölja inlägg eller blockera användare som bryter mot policyn.