• Ligasponsorer

Tisdag Tis 21 Maj Maj
Torsdag Tor 23 Maj Maj
Torsdag Tor 30 Maj Maj
Tisdag Tis 4 Juni Jun
Tisdag Tis 18 Juni Jun
Tisdag Tis 25 Juni Jun
Tisdag Tis 2 Juli Jul
Tisdag Tis 9 Juli Jul
Tisdag Tis 16 Juli Jul
Torsdag Tor 1 Augusti Aug
Tisdag Tis 6 Augusti Aug
Tisdag Tis 13 Augusti Aug
Tisdag Tis 20 Augusti Aug
Onsdag Ons 21 Augusti Aug

Rospiggarna på Sociala medier

Rospiggarna Speedway har tagit fram en policy för sociala medier. Policyn beskriver riktlinjer för samtliga anställda, medlemmar och förtroendevalda som representerar föreningen.
Sociala medier är ett viktigt forum som ger oss möjlighet att stärka och marknadsföra Rospiggarnas varumärke samt kommunicera med medlemmar och andra som har ett speedwayintresse. Syftet ska vara att sprida information som rör våra aktiviteter och verksamhet. Genom vår närvaro på olika plattformar vill vi leva upp till bilden av en organinsation som är öppen och tillgänglig för vad medlemmar och andra tycker om verksamheten. Målet är att bli ledande i sociala medier bland Speedwayklubbar i Sverige.
Vidare är en närvaro på olika plattformar viktig sett ur ett marknadsföringsperspektiv dels för nuvarande sponsorer men också för att locka nya då många följare är attraktivt för dessa.
Närvaro på olika plattformar är dock inte helt oproblematisk då det som skrivs kan få stor spridning, något som är svårt att begränsa eller stoppa.
Givet ovan har Rospiggarna Speedway tagit fram ett antal punkter som användare av våra sociala medier har att följa:

  1. Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Rospiggarna Speedway.
  2. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, ledare eller förtroendevald eller privat. Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du ordförande eller annan förtroendevald.
  3. Endast skriva och dela artiklar som är relevanta för Rospiggarna Speedway.
    Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.
  4. Beakta personuppgiftslagens, PUL, regler genom att vara noga att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter samt att ta bort kränkande personuppgifter.
  5. Undvik helt att ge sig in andras trådar och svara.
  6. Ej politiska ställningstagande eller diskussioner gällande värdegrundsfrågor som strider mot Rospiggarnas egna riktlinjer.
  7. Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak, men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma, strävan ska vara en neutral hållning.