• Huvudpartners

Tisdag Tis 13 Juni Jun
Tisdag Tis 20 Juni Jun
Onsdag Ons 5 Juli Jul
Tisdag Tis 18 Juli Jul
Onsdag Ons 19 Juli Jul
Tisdag Tis 1 Augusti Aug
Tisdag Tis 15 Augusti Aug
Tisdag Tis 22 Augusti Aug
Tisdag Tis 29 Augusti Aug
Tisdag Tis 5 September Sep
Tisdag Tis 12 September Sep
Tisdag Tis 7 Maj Maj
Tisdag Tis 14 Maj Maj
Tisdag Tis 21 Maj Maj
Tisdag Tis 4 Juni Jun
Tisdag Tis 11 Juni Jun
Tisdag Tis 18 Juni Jun
Tisdag Tis 25 Juni Jun
Tisdag Tis 2 Juli Jul
Onsdag Ons 3 Juli Jul
Tisdag Tis 16 Juli Jul
Tisdag Tis 23 Juli Jul
Tisdag Tis 30 Juli Jul
Tisdag Tis 6 Augusti Aug
Tisdag Tis 13 Augusti Aug

Integritets- och dataskyddspolicy

Med dina personuppgifter avses data som ESS, dess klubbar, medlemmar och samarbetspartners (även benämnda ”vi”, ”vår”, ”oss” nedan) samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som på ett direkt eller indirekt sätt identifierar dig. Uppgifterna använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar just dina behov.Vi har här sammanställt hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Policyn avser behandling och hantering av dina personuppgifter samt vart du skall vända dig om du har funderingar eller vill utnyttja dina rättigheter om samtycke gentemot vår hantering av dessa uppgifter.

Vi hanterar följande personuppgifter:

Kontaktuppgifter: 
För- och efternamn samt e-postadress

Information om dina tjänster:

Data om vilka tjänster du beställt och hur du använder dem, d.v.s. köp- och orderinformation, IP-nummer och enhets-ID samt GEO-information

Kundtjänstärenden

När du kontaktar vår support samlar vi den nödvändiga information som krävs för att kunna hjälpa dig i ditt ärende
.

Så här samlar vi in dessa uppgifter:

 • Genom den data du själv uppger som kund hos oss;
 • Genom den data du uppger vid kontakt med vår support;
 • Genom data som skapas när du använder våra tjänster – t.ex. vid besök på vår hemsida eller användning av vår kontrollpanel;
 • Besöksdata via cookies (se avsnittet om Cookies).

Information vi samlar in från tredje part


Vi får även information från tredje parter eller sociala media-konton om du använder dessa för att navigera till och/eller identifiera dig mot samt använda Tjänster eller Webbsidor (t.ex. Google, Facebook etc.). Information vi får tillgång till samlas in ifrån din, hos den tredje partens eller sociala mediets, "publika profil" när Du loggar in med det kontot. Det innebär att inställningarna som avgör vilken information vi får del av är beroende på inställningar på ditt konto hos den parten. Informationen vi får tillgång till är samma som angivits tidigare.

Ändamål och rättsliga grunder 


Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera våra kundrelationer, analysera webbsideanvändning, erbjuda varor och tjänster, tillhandahålla kundservice och support kopplade till våra tjänster samt för marknadsundersökningar och marknadsföring av våra varor och tjänster.

Detta görs för att vi ska kunna:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund genom behandling av dina registreringar och säkerställning av din identitet för tillträde och användning av webbsidor och tjänster;
 • För kontakt, administration och support vid felsökning av problem;
 • Av statistikskäl i syfte att utveckla ESS, dess klubbar och tjänster som erbjuds och således förbättra kundupplevelsen;
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar och deltagande i tävlingar eller kampanjer;
 • För att kunna skicka push-notiser eller på annat sätt meddela dig om eventuella förändringar, resultat eller arrangemang online och i ESS-appen;
 • För att skicka relevanta erbjudanden om våra tjänster till dig via bl.a. nyhetsbrev;
 • Av säkerhetsskäl, för att stå emot missbruk av tjänster, intrångsförsök, överbelastningsattacker (DDoS) samt spridande av virus eller annan skadlig kod;
 • För att efterfölja de krav om behandling av personuppgifter lagen ställer.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter


Dina personuppgifter lagras hos oss så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Om tjänsten sägs upp lagras ditt namn och dina personuppgifter i maximalt 12 månader efter slutdatumet. Vi lagrar och behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Personuppgifter som ej får lagras enligt Daraskyddsförordningen raderas löpande så snart fortsatt behandling saknar stöd i lagstiftningen.

Utlämning av personuppgifter


Vi lämnar i vissa fall ut personuppgifter till samarbetspartner och underleverantörer (kontraktsbundna personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster) för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund och för att i övrigt fullgöra lagstadgade skyldigheter och för att kunna analysera hur våra tjänster används och kunna förbättra dessa.

Vi har vidtagit, och vidtar löpande, skyddsåtgärder för att säkerställa att inga personuppgifter hanteras i strid med gällande lag rörande såväl säkerhet som personlig integritet. Samtliga som behandlar Dina personuppgifter är bundna och begränsade i lag och avtal att använda dem. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Vi kommer lämna ut personuppgifterna till nya klubbmedlemmar i ESS, vilket även innebär Lag/Klubbar/Bolag som kvalificerar sig för Elitserien i Speedway. Vi kommer även lämna ut personuppgifter när vi har en rättslig skyldighet att göra så på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet.

Vi lämnar även ut personuppgifter för att genomdriva eller tillämpa våra allmänna villkor, annat avtal eller för att möta anspråk som riktas emot oss. För att försvara vårt eller våra personuppgiftsbiträdens rättigheter, för skydda enskildas säkerhet och förhindra illegal verksamhet. Detta innefattar utbyte av information med andra organisationer för att förebygga bedrägerier och reducering av kreditrisker.

Tjänster och webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor, tjänster och/eller applikationer som tillhör t.ex. annonsörer, sponsorer och partners. Vi är endast ansvarig för integritetsfrågor och säkerhet avseende Tjänster och Webbsidor levererade ifrån oss.

Cookies


Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.Webbsidor och Tjänster kan även innehålla s.k. ”web beacons”, d.v.s. elektroniska bilder som används tillsammans med kakor för att sammanställa aggregerad statistik. Syftet är att analysera hur Webbsidor och Tjänster används. Web beacons kan komma att användas i vissa av våra e-postutskick i syfte att ge oss information och kunskap om vilken e-post och länkar som har öppnats av mottagare.

Vad har du rätt till?


Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det innebär att du avgör vilka uppgifter du vill lämna och vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner. Du kan när du vill återkalla ditt samtycke genom att redigera inställningarna i Tjänsterna eller Webbsidorna eller genom att avsluta konton, medlemskap och liknande.

Du kan också få tillgång till de uppgifter vi lagrar om dig på begäran och du kan när som helst kontakta oss för att ändra dina uppgifter. Vi göra detta utan onödig fördröjning om det är möjligt utan att bryta mot gällande lagar. Observera att vi dock måste ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster.

Om du inte längre är kund hos oss:


Om du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns anledning till fortsatt behandling. Vi meddelar även våra underleverantörer och samarbetspartner som kan ha behandlat data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort (i förekommande fall) är:

 • e-postadresser med tillhörande e-postmeddelanden

 • personuppgifter i kunddatabas

 • säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior 


Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 • uppgifter som krävs enligt bokföringslagen


Så här skyddar vi information om dig


Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. En återkommande översyn av rutiner och åtgärder säkerställer att våra åtgärder löpande är tillräckliga.Dessa rutiner innefattar bl.a.: 


 • incidenthantering

 • informationssäkerhet

 • riskanalys
- mjukvaruuppdateringar

 • säker konfiguration och hantering av enheter

 • kontor och serverhallar

 • utbildning av personal inom våra rutiner

Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. All vår personal är bunden av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Kontaktuppgifter


Begäran om att få använda sina rättigheter som registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Via E-post
: [email protected]

Uppdateringar av denna integritetspolicy


För att fullgöra våra skyldigheter enligt reglerna i Dataskyddsförordningen kan denna integritetspolicy uppdateras från tid till annan. Om uppdateringar görs kommer dessa att publiceras här.